search

Phthalocyanine Blue

Current location:Home>Products>Phthalocyanine Blue
No. Products More
1 Phthalo Blue B B 002 More
2 Phthalo Blue BGS B302 More
3 Phthalo Blue BGS B304 More
4 Phthalo Blue BGS B308 More
5 Phthalo Blue BGS B400 More
6 Phthalo Blue BGS B401 More
7 Phthalo Blue BGNCF B401X More
7 Records
  • ADD : Gongye Road, Xiaoji Town, Xinxiang, Henan, China
    TEL: +86-373-5590568
    E-mail: ysw@xxhp.com

  • FAX : +86-5592052,5586629
    Contact: Mr. Yue Shiwen, President
    URL: www.xxhp.com

mobile